Voor deze deurhoogte volstaan Nemef meerpuntssluitingen met een voorplaatlengte van 1700 mm. Deze meerpuntssluiting zijn volgens het Bouwbesluit geschikt voor deuren tot 2300 mm.