Nemef zelfstellende sluitkom

Inbraakwerend en zorgt voor een perfecte sluiting

Door wisselende temperaturen en luchtvochtigheid kunnen kozijnen vervormen en deuren kromtrekken, waardoor deze moeilijk sluiten en niet op slot gaan. Met de speciale zelfstellende sluitkom van Nemef is dit probleem verleden tijd. Door het grote werkingsbereik wordt de perfecte sluiting gegarandeerd. Doordat de deur altijd op slot kan, wordt het wooncomfort verhoogd door een vocht-, tocht- en geluidsdichte sluiting.

Hoge inbraakwerendheid
Net als alle andere producten van Nemef, biedt de zelfstellende sluitkom eenhoge inbraakwerendheid. Dit product voldoet dan ook aan de laatste strengererichtlijnen en kwaliteitseisen van SKG*** ® volgens de nieuwste testmethodiek.Bovendien voldoet dit product aan de eisen van het Politiekeurmerk VeiligWonen®. De inbraakwerende sluitkom is universeel toepasbaar in combinatie metde Nemef meerpuntssluitingen uit de 4900 serie en kan bij renovatie eenvoudigals vervanging van een bestaande sluitkom (VS 5105) worden toegepast.

Premium: Zelfstellende sluitkom (VS 5005)
Voor het onder alle omstandigheden kunnen blijven bedienen van het sluitwerk van deuren heeft Nemef de zelfstellende sluitkom ontwikkeld. De Nemef VS 5005 is een zelfstellende sluitkom. De haak- of blokschoot loopt altijd in de kom. Door een unieke constructie wordt de deur gecorrigeerd en is er blijvend druk op de sluitpunten en de dichting. Hierdoor is een unieke deurkozijncombinatie gerealiseerd die onder alle omstandigheden goed functioneerten daarnaast wind- en waterdicht is.

Voordelen:
• Geen nastelling meer noodzakelijk door zelfstellende werking met eeningebouwde krachtige veer;
• Werkingsbereik 6 mm voor het opvangen van o.a. deurkromming en bouwtoleranties;
• Eenvoudige montage en afstelling, zowel horizontaal als verticaal nastelbaar;
• Hoge inbraakwerendheid volgens NEN 5096 (SKG*** ®);
• Toepasbaarheid binnen de voorwaarden PKVW®;
• Eenvoudig uitwisselbaar met de oude sluitkommen met dezelfdemaatvoering (VS 5105).

Specificaties:
• Totale verticale verstelbereik van 6,5 mm;
• Geschikt voor deuren in vormstabiliteitsklasse I t/m III;
• Te combineren met alle typen Nemef meerpuntssluitingen;
• Links en rechts toepasbaar;
• Getest en gecertificeerd volgens BRL 3104.

Afmeting:
• 115 x 25 x 22 mm (lxbxd).

Basic: Bijzet sluitkom (VS 5105 en P 5115)
De bijzet sluitkom van Nemef is in vier richtingen nastelbaar, waardoorgrote toleranties kunnen worden opgevangen.

Specificaties:
• Zeer kleine inbouwdiepte VS 5105;
• Breed toepasbaar;
• Totale verticale verstelbaarheid van 6 mm;
• Totale horizontale verstelbaarheid van 6 mm.

Afmeting:
• P 5115: 115 x 25 x 10 mm (lxbxd);
• VS 5105: 115 x 25 x 22 mm (lxbxd).

Handig:
De bijzet sluitkom past ook op alle meerpuntssluitingen uit de4900 serie van Nemef!

Toepassingsadvies:  Voor optimale veiligheid én bedieningsgemak
Nemef adviseert de meerpuntssluiting te combineren met dezelfstellende sluitkom. Een bijkomend voordeel is dat er geen aanpassingen aan je kozijnen hoeven plaats te vinden.

De combinatie van afgeschuinde haakschoten (meerpuntssluiting) met een zelfstellende sluitkom, waarbij de haakschoten achter de sluitplaathaken, garandeert een probleemloze bediening zelfs tot bij 8 mm kromgetrokken deuren.