Veiligheidsbijzetslot
+ sluitkom
Veiligheidsbeslag voor bijzetsloten Veiligheidscilinder